EUU

Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter

Tankbar har tillsammans med reklambyrån c/o Lönnström producerat EUUs webbplats. Den är baserad på Sitefinity CMS och är integrerad med deras affärssystem. Tankbar ansvarar även för löpande förvaltning samt drift av deras webbserver.

Besök www.euu.se

EUU  (Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter) stödjer och utvecklar elteknikbranschen när det gäller grundkunskaper, fortbildning och specialistkunskaper. Man ägs av branschen genom EIO, SEF, Nyköpings kommun och tillsammans är syftet att erbjuda kurser med hög kvalitet till för branschen realistiska priser. Lokalerna i Nyköping är elteknikbranschens naturliga mötesplats och här utbildas även framtidens elektriker på EUU´s egna gymnasieskola ETG.

Projektgrupp: Thomas Eklund, Micke Palm, Philip Saltskog

Tankbar har varit EUUs leverantör under många år. Från början bestod vår hemsida av en ganska enkel lösning där allt matades manuellt. Idag har Tankbar byggt en sida med funktioner för bl a kursanmälningar och integration med vårt affärssystem som till 95 % föder information helt automatiskt. Vi upplever att det finns stort engagemang och Tankbars medarbetare är alltid trevliga och hjälpsamma när det behövs. 
Kristina Kullman EUU

EUUEuu responsiv