Ostlänken

Sveriges största samhällsutvecklingsprojekt

Tankbar har hjälpt Ostlänken att ta fram en uppdaterad sajt baserad på Sitefinity CMS. Tidigare hade Ostlänken en äldre och enklare hemsida som var byggd på en Wordpress-mall. På den nya webbplatsen kommer Ostlänken löpande att informera och bedriva lobbying kring projektet. Ostlänken är Sveriges största samhällsutvecklingsprojekt och Sveriges första höghastighetsjärnväg.

Besök ostlanken.se

Ostlänken är en ny 15 mil lång dubbelspårig järnväg för snabbtåg mellan Järna och Linköping, med stationer vid Vagnhärad, Nyköping, Skavsta flygplats, Norrköping och Linköping. I regeringens infrastrukturproposition bedöms byggandet av Ostlänken kunna påbörjas 2017 och vara färdigt senast 2028.

Projektgrupp: Thomas Eklund, Philip Saltskog

Ostlänken
Ostlänken