Regina Ervik

Systemutveckling .Net

Regina Ervik bistår Sveriges kommuners näringslivsenheter med webbaserade verktyg i det dagliga arbetet och tillhandahåller idag två olika systemlösningar, ForReg och Vakant.

Tankbar har hjälpt till att bygga upp båda systemen från grunden, databas, frontwebb och administration. Vi ansvarar även för drift av deras dedikerade webbserver som också hanterar stora mängder e-postutskick.

ForReg: Databasen som innehåller aktiva företag inom den egna kommunen. En särskild inloggningsbehörighet används inom kommunen och en grundinformation om företagen kopplas till den kommunala webben. 

Vakant.nu: Ger kommunen en information om statusen av lokal/marktillgången och kopplas till den kommunala webben samt till Sverigeportalen för lokal/mark sökande företag.

Projektgrupp: Kalle Johansson, Goran Dzelovski, Philip Saltskog

Regina Ervik AB har Sveriges kommuner (offentlig förvaltning) som kunder och det ställer höga krav på service och snabb handläggning samt säkerhet. I vårt samarbete med Tankbar uppfylls dessa villkor väl och vi är mycket nöjda. Även med den ständigt pågående utvecklingen av våra system finns en lyhördhet och förmåga att sätta sig in i kundens perspektiv. Regina Ervik VD Regina Ervik