Om Tankbars drift - Serverhall 24/7

Vår serverhall är placerad i ett kameraövervakat och larmat valv i Riksbankens före detta lokaler i Nyköping. Här finns möjlighet att lagra allt från en enkel webbplats till att underhålla en dedikerad server.

Övervakning med SMS-larm till tekniker

 • Server eller applikationsstopp
 • Hårddiskutrymme
 • Värme
 • Luftfuktighet
 • Strömavbrott
 • Kund kan även specificera egen typ av övervakning

Larm med åtgärd (Securitas)

 • Tillträdesskydd
 • Rök och brand

Vår serverhall är utrustad med

 • Internetaccess via Telia Prolane Fiber SLA-nivå A
 • Redundanta kylanläggningar Avbrottsfri kraft (UPS)
 • Servrar från HP och DELL med redundanta nätdelar, nätverkskort och hårddiskar
 • Säkerhetsklassade branddörrar med dubbla lås
 • Kameraövervakning med rörelsesensor
 • Backup, brandvägg och router i annan brandzon
 • Begränsat tillträde (endast Tankbars personal och Securitas)

Hög driftsäkerhet

Tankbar har i dag driftansvar för ett antal servrar tillhörande kunder som EUU, Friskis & Svettis, Lundbergs Produkter, Regina Ervik, Scanditoy och Svenska Möten.

Ofta handlar det om affärskritiska system med höga krav på drift och tillgänglighet. Det kan till exempel vara e-handelssajter, bokningssystem, butiksdatasystem eller lastbalanserade större webbplatser med krav på hög upptid.

Ett antal mindre och medelstora företag har också valt vårt webbhotell för drift av mindre webbplatser och e-post

Dedikerad server

En dedikerad server är en hostingtjänst som innebär att du som kund hyr en fysisk server. Att servern är dedikerad innebär att den inte delas med andra kunder. Servern placeras i Tankbars serverhall där du får ta del av vår infrastruktur, som till exempel internetaccess, el, kyla, brandvägg, larm, backup etc. Detta kan också ses som en form av outsourcing. Kostnaderna kan reduceras för ditt företag, genom att du delar infrastruktur med andra kunder.

Olika typer av drifttjänster

Företag har olika krav på prestanda och olika antal besökare på sina webbplatser. Därför erbjuder vi flera olika typer av drifttjänster (hosting).

Tankbars webbhotell

Tankbars webbhotell består av ett antal kraftfulla webbservrar där du kan hyra utrymme för dina webbplatser och e-postkonton. Olika webbplatser har olika krav; därför har vi ett antal olika webbhotellpaket.

VPS, Virtual Private Server

VPS är ett mellanting mellan shared hosting och en dedikerad server. VPS innebär att vi har flera fysiska servrar som i sin tur kör ett antal virtuella servrar. De virtuella servrarna beter sig som egna servrar men delar på den fysiska serverns prestanda och resurser. Genom att hyra en virtuell server får du samma fördelar som när du hyr en dedikerad, men till en lägre kostnad då du fortfarande delar en fysisk server med andra kunder.

Co-location

Co-location är ett alternativ till dedikerad server. Du köper en fysisk server och placerar den i Tankbars serverhall. Genom co-location låter du sedan Tankbar ta hand om den fysiska säkerheten kring servern, brandväggar, internetanslutning osv. Du kommer dock att ha full kontroll över den egna servern. Det är också du som bestämmer vad som ska ingå i tjänsten, och vad du vill sköta själv kring administration, underhåll och backup.

Shared Hosting

Shared hosting innebär att du hyr in dig på en liten del av en server. Servern delas med andra kunder och på det sättet kan vi hålla nere kostnaderna för respektive kund.