0770 TANKBAR eller 0770 WEBBYRÅ

Nu finns tjänsten profilnummer i Sverige.

Riktigt coolt! Konceptet med ord och namn som telefonnummer har funnits i USA i 30 år och kallas där för ”vanity numbers”. Det har inte funnits någon standard för knappsatser i resten av världen. För några år sedan etablerades en standard på alla telefoner i Europa så att även dessa är anpassade för att ringa Profilnr. Prefixet 0770 fungerar som ett rikstäckande riktnummer. De siffror ett Profilnr motsvarar kan bilda flera andra företagsnamn och varumärken. Ex: 0770 – PERSONAL och 0770 – PERSONS BIL, har samma 6 första siffror, 737766. Reservera därför namn, varumärke eller branschord innan något annat företag hinner före!

http://www.profilnr.com