Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. I Sörmland är det Almi och regionförbundet som hanterar ansökningarna. Sörmland har i år tilldelats 1,5 miljoner för digitalisering och 2 miljoner för internationalisering. Sörmland har valt två olika maxnivåer för checkarna; För export (internationalisering) gäller 250 000 kr. För digitalisering är maxbeloppet 100 000 kr.

Affärsutvecklingsheckarna riktar sig till företag som:

  • vill växa,
  • har 2-49 anställda,
  • har en omsättning på minst 3 miljoner kronor (och högst 10 miljoner EUR) och
  • har sin ekonomi i ordning.

Vad kan jag söka stöd för?

  • Köp av tjänst
  • Projektanställning (som påbörjas efter beslut och är en ny kompetens till företaget)
  • Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Hur mycket kan jag söka?

  • 50 000–250 000 kronor
  • Checken kan finansiera max hälften av kostnaden – resten betalar ditt företag

Hur ansöker jag?

  • Du ansöker i den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

Läs mer om affärsutvecklingscheckarna på Regionförbundet Sörmlands sajt.