Allt fler e-handlar, sociala medier ökar och en minskad tillit till sökresultat

Andelen som anger att de har tillgång till internet hemma fortsätter att öka. Siffran låg förra året på 95 procent medan det i år är 98 procent. Men att ha tillgång till internet behöver inte betyda att man använder internet, då siffran för internatanvändningen ligger kvar på 94 procent. I år är det dock allt färre som känner sig digitalt utanför. Bara fem år tillbaka var det en miljon svenskar som inte var uppkopplade, medan det idag är hälften så många. De som känner sig mindre delaktiga i det digitala samhället behöver nödvändigtvis inte slå helt utanför internet, utan kan använda internet någon eller några gånger i veckan. 1,1 miljoner använder inte internet alls eller mer sällan än varje dag. Samtidigt så kopplar allt fler upp sig. Många av diagrammens staplar närmar sig hundra procent.

Tjänsterna Mobilt BankID och Swish växer och används av 81 respektive 75 procent av befolkningen. Den delen av befolkningen som inte använder tjänsterna hittas främst i åldrarna 76 år och uppåt. Idag e-handlar nio av tio svenskar och sex av tio säljer saker eller tjänster via internet.

Gränsen mellan arbete och fritid blir allt mer utsuddad, speciellt inom IT- och kommunikationsbranschen och finansbranschen. Många kopplar upp sig under sin lediga tid för att läsa e-post och också omvänt använda internet privat på arbetet.

Vi nöjer oss inte med en meddelandetjänst, utan varannan använder fler fem olika tjänster för att skicka meddelanden. Störst är ändå e-post, men strax efter kommer chatt, ringa röstsamtal över internet och videosamtal. Facebooks Messenger och WhatsApp ökar, medan Skype minskar.

Trots redan höga nivåer så fortsätter användningen av sociala medier att öka. Fortfarande är Facebook störst, även om delar av tjänsten minskar i användningen. Färre skriver inlägg, postar bilder, deltar i grupper och evenemang samt delar andras inlägg. Det är endast meddelandetjänsten Messenger som inte minskar. Instagram däremot växer i en snabbare takt, även om det skulle dröja tre år innan de hade varit ikapp om utvecklingen fortsätter som den gör idag.

Användandet av internet går allt längre ner i åldrarna. Undersökningen visar att vart fjärde spädbarn och två av fem ettåringar använder internet. När barnen fyllt två år så använder hälften av dem internet varje dag. Då används internet främst till att titta på video och hellre på en surfplatta än på tv:n.

Hälften av internetanvändarna betalar för film på nätet och då främst i form av Netflix och playkanaler. Lika stor andel betalar för musik på nätet, nästan uteslutande i form av Spotify. Utöver musik så lyssnas det allt mer på poddar, nätradio och ljudböcker.

Av internetanvändarna uppger 97 procent att de använder internet för att söka efter information. Allt fler gör det varje dag. I åldrarna 16-65 används nästan uteslutande Google. De stora offentliga diskussionerna om vem som egentligen styr vad vi får se på internet när vi exempelvis googlar verkar ha gjort avtryck i oss och bidragit till en minskad tillit till sökresultaten. I årets undersökning anger 12-15 åringar och 76 åringar och äldre att de har svårare att hitta sökord, medan övriga åldrar anger att de tycker det är enkelt. Vilket är en minskning från förra året, då 62 procent av internetanvändarna ansåg att de var enkelt att hitta sökord. Idag ligger den siffran på 47 procent.

Av de aktiviteterna som är vanligast (över 50 procent) att användarna utför dagligen hamnar följande aktiviteter i topp: ansluter sig till internet, använder internet på arbetet (för att utföra arbete), kontrollera, läsa eller skriva e-post, besöker sociala nätverksplatser, Google sök, Facebook och skicka direktmeddelanden (chattar).

Källa: Svenskarna och Internet 2018.