OM
Happy Tammsvik är en hotell- och konferensanläggning som tar mötet till en ny nivå med lekfullhet, temarum och skräddarsydda lösningar.
PROJEKTET OMFATTAR
UX/UI Design
UX Research
Strategi
Utveckling

BAKGRUND

Lekfullt koncept

Tankbar har arbetat med kunden under många år och har producerat deras nuvarande sajt. Profilen sprakar av färg, sjuder av liv, doftar och smakar och ångar av kreativitet. Här önskades en roligare bokningsförfrågan som låg mer i linje med det lekfulla konceptet.

STRATEGI

Uppstartsmöte

Uppdraget inleddes med ett kreativt uppstartsmöte med kunden. Här spånades idéer om hur det skulle fungera och vi kom gemensamt fram till en möjlig lösning. Det var grunden till spelidén, som skulle locka en ny målgrupp med lite gamification i sociala medier. Vi fick i uppdrag att konkretisera idéerna med enklare skisser, så kallade mockup/wireframes och testa.

Syfte

Ta fram en ny typ av konferensförfrågan med valfrihet. Kunden önskade visa upp en a la carte-meny av mötesalternativ på ett lekfullt sätt – där användaren skulle kunna välja fritt ur menyn – trycka på en knapp och skicka in en icke bindande bokningsförfrågan.

Effektmål

Locka en ny målgrupp som vill konferera på ett roligare sätt genom skräddarsydda lösningar.

UX RESEARCH

Kunden var väl insatt i deras verksamhet och målgrupper genom SEO och Google Ads och identifierade att det fanns behov av att inspirera både yngre och icke-traditionella konferensbokare till roligare och bättre möten. Uppdraget var en kampanj på deras befintliga sajt så det lades ingen tid på ytterligare analyser.

Användbarhetstester

Eftersom bokningsförfrågan frångick standard var det dock viktigt att användbarhetstesta tjänsten för att inte tappa funktionalitet och uteblivna förfrågningar. Testerna gjordes på både skisstadie, i lo-fi och hi-fi-version. Vi tittade på First click, vart de klickade först, vart de avvek och om de var några oklarheter. En initial tanke var att användarna skulle röra sig genom spelplanen enligt en utstakad väg och vi försökte tända val för att guida användaren genom banan. Även det skapade förvirring och i hi-fi-versionen skrotades idén om en fast spelplan, istället blev alla val klickbara utan inbördes ordning. Tydligare copy med två CTA-knappar, Kom igång och Så funkar det, kom till och miniräknaren ersattes med en kundvagn och sedvanlig specifikation per antal deltagare. Innan lansering testades hi-fi-versionen en sista gång och efter några mindre justeringar skeppades tjänsten.

Tillgänglighet

Tydlighet var ett genomgående ledord för att inte tappa någon viktig förfrågan på grund av bristande funktion. Underlättar man för någon, blir det enklare för alla. Om något har behövt förtydligas har vi mött behovet genom till exempel nedtonade blinkande animationer för att tända val utan att upplevas störande, vi skapade alternativa vägar för att välja bilder i bildspel, genom swipe, pilar eller punkter. Vi jobbade med tydlig copy kombinerat med ikoner och kontraster för bättre läsbarhet. Det var inget krav på tillgänglighet, därmed togs inte hänsyn till popups eller tab-ordning i detta fall.

UX/UI DESIGN

Färgglatt och lekfullt

Eftersom bokningsmodulen var en del av den övriga sajten anpassades den befintliga grafiska profilen på kampanjsidorna. Vi utgick från Happy Tammsviks starka accentfärger i rosa och lila med hjärtat som genomgående röd tråd i valen. Tillvalen illustrerades med handtecknade ikoner för att ytterligare förstärka den lekfulla profilen. Val av plats och lokal visades däremot med foton som togs fram av kund.

CONTENT

Rätt tonalitet och känsla

Tjänsten bildsattes med material från Happy Tammsvik och kunden skrev copyn själv enligt typiskt Happy-manér för rätt tonalitet. Spelplanen som bakgrund och ikonerna illustrerades av Tankbar och följde formspråket från hjärtat i loggan – mjukt, handritat och lekfullt.

UTVECKLING

Applicerbar på alla plattformar

Programmeringen var uteslutande html, jquery och css vilket gör den applicerbar på vilken plattform som helst. Det var inga svåra tekniska utmaningar, men krävde tankekraft och kalkyleringar av priser ackumulerat per person.

RESULTAT

Skräddarsydda möten – inkluderande design

Kampanjen “Möte a la carte” lanserades i sociala medier. Genom en roligare förfrågan och bättre display av tillvalen i hela Happy Tammsviks konferensmeny kunde vi förbättra användarupplevelsen. För de användare som önskar ett standardformulär finns den möjligheten fortfarande kvar och för de som inte önskar alla tillval går det även att skicka in ett halvfärdigt upplägg. Det ena utesluter inte det andra – inkluderande design.

LÖPANDE ARBETE

Tvärfunktionellt samarbete

Vi har arbetat med Happy Tammsvik i många år och hjälper till med kontinuerlig utveckling, förvaltning och drift. Även här jobbade vi nära med kund och bollade idéer med kontinuerliga avstämningar. Under projektets gång har UX, design och utveckling jobbat tvärfunktionellt.

Vill du veta mer?

För mer information kring skräddarsydda möten a la carte.