Kila möbler

Förutom det löpande arbetet att ständigt utveckla och förbättra webbplatsen hjälper vi även till med deras närvaro i sociala medier.

E-handeln har de senaste åren blivit en allt viktigare säljkanal för Kila möbler. Under 2016 gick onlineförsäljningen för första gången i företagets 40-åriga historia om den fysiska butiken försäljningsmässigt.
Strategi
Utveckling
Design
Drift & support