Webbnärvaro för Skavsta Flygplats

Om Skavsta Flygplats

Skavsta räknas som Sveriges femte största flygplats med direktflyg till 45 destinationer i hela Europa. På flygplatsen finns restauranger, caféer, butiker, valutaväxling och flera olika hyrbilsföretag. Likt de flesta andra flygplatser är resan till och från flygplatsen en viktig del. Skavstas egna parkeringsplatser utgör en viktig källa för intäkter.

Projektet omfattar
Strategi
Utveckling
Design
Drift & support
Seo/Sem
Foto
Lena Josefsson är Marknadsassistent på Stockholm Skavsta Flygplats.

Lena Josefsson

Marknadsassistent - Stockholm Skavsta Flygplats AB
"Tankbar har genom hela processen lämnat förslag på smarta lösningar på de utmaningar som vi har haft. Tankbar har varit lyhörda för våra önskemål och tillsammans har vi ringat in våra främsta målgrupper och omsatt det i praktiken på webben."

Bakgrund

Skavsta behövde hjälp att strukturera och göra sin webbplats tydligare. Överskådlig, lättnavigerad och tillgänglig. Sajten måste ha tekniskt detaljerad information om flygplatsen för företag och samarbetspartners, men samtidigt vara säljande och grafiskt tilltalande för resenärer. Bättre presentation av destinationer för att inspirera spontanresenärer, krävdes också.

Fler behov och krav på den nya webbplatsen:

  • Tydligare fokus på bokning av parkeringsplatser
  • Informativa artiklar för att underlätta för besökare inför resan och på plats i terminalen
  • Den nya sajten måste fungera lika bra i mobilen som i datorn
  • Ett lättarbetat system rent administrativt, med möjlighet att så snabbt och enkelt som möjligt kunna nå ut med akut information rörande trafikstörningar eller andra kritiska händelser på flygplatsen

Uppstart

Underlag, möte och tidplan

Inför uppstartsmötet med ansvariga på Skavsta fick vi ta del av en förstudie som fungerade som underlag inför arbetet med den nya webbplatsen. I förstudien redovisades bland annat besöksstatistik som besökarnas hemvist, vilka sidor som genererade mest trafik och vilka enheter som användes
(mobil/platta/dator). Detta gav en tydlig bild av uppdraget och vad vi skulle åstadkomma tillsammans.

Under uppstartsmötet kunde vi utifrån detta ta fram gemensamma mål och en tidplan med ansvarsområden, kopplat till projektets olika delmoment.

Fiktiva besökare

Personas

För att målgruppsanpassa den nya sajten utgick vi från en grupp personas – en samling fiktiva besökare på webbplatsen och på Skavsta flygplats:

Johan 43 är på väg till England med fru och två barn. Familjen bor i Örebro och planerar att ta bilen till Skavsta. Veckan innan de ska resa besöker Johan webbplatsen för att titta på de olika parkeringsmöjligheterna.

Klara 23 bor i Nyköping och gillar att resa. Hon besöker ofta skavsta.se i jakt på weekendresor och bra erbjudanden. Hennes vänner och familj delar hennes intressen och de hjälper ofta varandra med skjuts till och från flygplatsen. Klara vill ägna så lite tid som möjligt åt att vänta på flygplatsen så hon håller regelbunden koll på status för avgångs- och ankomsttider.

Monika 35 och hennes två barn älskar att resa och upptäcka nya platser. Att resa ensam med två barn kräver sin planering. I god tid före avresan vill Monika läsa på om bagageregler, säkerhetskontrollen och utbudet av restauranger. En väl förberedd resa är en lyckad resa för Monika.

Linda 56 bor i södra Stockholm och gör regelbundna affärsresor till London. Hon har upptäckt att Stockholm Skavsta Flygplats är det mest tidseffektiva alternativet för henne. Linda tar taxi till flygplatsen och sitter gärna i Skavstas business lounge där hon kan arbeta ostört i väntan på flyget.

Tomaz 33 bor i Polen och arbetar i Stockholm. Två gånger i månaden reser han hem till familjen i Polen. När han landar i Sverige köper han alltid tur- och returbiljett till bussen för att spara pengar. Tomaz svenska språkkunskaper är begränsade, så han värdesätter att han kan välja att se hela webbplatsen på engelska.

Design

Wireframe

När stora delar av strukturen var på plats var nästa steg i arbetet med nya sajten att sätta upp en prototyp över innehållet på nyckelsidorna. Denna prototyp kallas även för wireframe och används i huvudsak för att tydliggöra sajtens väsentliga delar samt innehållets förhållande till varandra.

Här framgår det var de olika delarna presenteras på webbplatsen. Hur och var förbokar resenärerna parkering, hur presenteras utvalda resmål på startsidan och hur tydliggör man service och tjänster i terminalen på ett överskådligt sätt.

Här tittar vi även på responsiviteten, det vill säga hur de olika delarna är anpassade för att fungera optimalt på olika enheter som mobiltelefon, surfplatta och dator.

Målgruppsanpassning

För att besökaren snabbt ska hitta relevant information delades webbplatsen upp i två separata avdelningar – en för resenärer och en för företag. En resenär är i första hand intresserad av flyginformation, praktiska detaljer inför resan och serviceutbudet i terminalen. Företag och samarbetspartners letar tekniska specifikationer, presskontakter och annan information som inte rör resenärerna.

För att särskilja de olika delarna fick sidorna för resenärer respektive företag sin egen dekorfärg, meny och sidfot, men med bibehållen grafisk grundform.

För att ytterligare förtydliga och hjälpa besökaren att hitta rätt på webbplatsen fick varje avdelning i menyn en egen undertext som beskriver innehållet på respektive sida.

Strategi

Målgrupper

Baserat på förarbetet med det fiktiva persongalleriet fick vi en bra bild över vilka delar som ska vara framträdande på webbplatsen. En tydlig ingång till parkeringsbokningen. Lättillgänglig information om avgångar och ankomster. En genomarbetad guide om hur det praktiska fungerar i terminalen. En presentation av flygplatsens business lounge. Stöd för översättning av hela sajten.

SEO-analys

Efter en analys av Skavstas besöksstatistik i Google Analytics gjorde vår SEO-avdelning en nulägesanalys och tog fram en SEO-rapport för samtliga delar av sajten. Detta sammanställdes i en teknisk rapport – så kallad Site Audit.

Sajtstruktur

Baserat på SEO-analysen satte vi upp en ny sajtstruktur för att tillmötesgå de SEO-mässiga delarna. Målet med den nya strukturen var att förenkla och minska antalet steg till relevant information. Färre undersidor och genomtänkt gruppering av innehållet – allt för att göra det tydligt för besökaren, men även för Google. Vi använde genomgående tjänsten Slickplan för att, tillsammans med Skavsta, sätta strukturen för nya sajten. Här har vi även möjlighet att ge tips och råd kring hur uppdragsgivaren ska arbeta med, och tänka kring, delar som benämningar och innehåll på sidor.

Språkstöd

Förutom svenska behövde Skavsta stöd för att presentera den fullständiga webbplatsen på i första hand engelska, men med möjlighet att komplettera med fler språk i framtiden.

Fotografering

Bakgrund

Till den nya webbplatsen var det viktigt för Skavsta att bygga upp en helt ny bildbank med nytagna bilder. För att visa flygplatsens serviceutbud valde vi att fotografera hela vägen från parkering till boarding via incheckning och säkerhetskontroll.

Egen fotograf

En av fördelarna med att ha en kompetent fotograf som arbetar på byrån är att han kan vara aktiv i förarbetet och är väl insatt i projektet när det är dags för fotografering. Inför fotojobbet på Skavsta satte vi ihop en form av fotomanus eller storyboard där vi gick igenom vilken typ av bilder vi behövde till respektive område på webbplatsen.

Mediabibliotek

Tillsammans med kunden gick vi igenom bildmaterialet och gjorde ett urval av bilder som redigerades och anpassades storleksmässigt för att passa webben. De utvalda bilderna låg sedan till grund för mediabiblioteket i webbplatsens administration där de kategoriserades utifrån användningsområde.

Smart bildhantering

För att underlätta bildhanteringen valde vi att designa sidor och moduler så att bilderna kan användas så flexibelt som möjligt. Samma grundbild ska fungera lika bra oavsett om den används som stor sidtopp eller mindre puffbild.

Programmering

Bygge av webben

När huvudsidornas design var godkänd av uppdragsgivaren påbörjade vi arbetet med att bygga den riktiga sajten. För att hela webbplatsen skulle hålla en så enhetlig design som möjligt byggde vi en uppsättning med fördefinierade mallverktyg.

Presentationen av de olika destinationerna fick en egen modul där all information hanteras på ett och samma ställe – från startsidans puffar till den fullständiga informationssidan med text och bildgalleri. När administratören har lagt in en ny destination publiceras den automatiskt på rätt plats, på rätt undersida. De destinationer som sedan ska visas på startsidan väljs ur en autogenererad lista av aktiva presentationer. Det gör att samtliga resmål presenteras på ett enhetligt sätt och underlättar det administrativa arbetet.

Administrationen för kartan som visar flygplatserna som Skavsta trafikerar byggdes upp på motsvarande sätt. Administratören fyller i longitud och latitud samt en kort beskrivning av resmålet. Flygplatskartan genereras automatiskt och visar de aktiva destinationerna på kartan.

Utifrån samma upplägg tog vi fram en modul för service och tjänster i terminalen. Från att tidigare ha presenterat serviceutbudet på flera olika sidor, ibland med snarlik information på två eller fler sidor, samlade vi alla presentationer på ett ställe. De olika artiklarna taggas och kategoriseras för att sedan publiceras med filtreringsmöjligheter under avdelningen ”Service på flygplatsen”.

För tillfällen när man har behov av att effektivt få ut akut information byggde vi en modul för tillfälliga varningsmeddelanden. Där kan man förutom att snabbt skriva ihop en ny informationstext även välja att redigera och publicera ett delvis färdigskrivet meddelande från en bank av vanligt förekommande texter. Allt för att spara värdefull tid och snabbt publicera en varningstext på röd botten överst på samtliga sidor.

Utbildning och innehåll

När vi började närma oss slutet av tidplanen och releasedatumet höll vi en genomgång och utbildning tillsammans med Skavsta i deras nya WordPress-lösning. Vi fick då möjlighet att klargöra och följa upp de sista frågeställningarna tillsammans.

Innehållet för sidorna lades in i de färdiga mallarna direkt av Skavsta. I samband med detta säkerställde vi att menyer, rubriker och texter följde de riktlinjer och rekommendationer som vi fick ut av den tidigare SEO-rapporten.

Kvalitetssäkring och uppföljning

För att inte tappa den SEO-ranking som den tidigare versionen av skavsta.se arbetat upp under åren satte vi upp så kallade 301-redirects som hänvisning från de gamla sidorna till de nya motsvarigheterna.

Vid varje release av en ny webbplats använder vi oss av en intern checklista där vi kontrollerar och kvalitetssäkrar tekniska detaljer som DNS-inställningar, SSL-certifikat, AdWords-kampanjer, spårning och taggar från Google med mera. Dessförinnan har vi testat webbplatsen i de vanligaste webbläsarna och försäkrat oss om att alla sidor och funktioner fungerar korrekt från mobil, surfplatta och dator.

Vi levererar regelbundna rapporter med sammanställningar från AdWords som analyseras och eventuellt justeras för att uppnå ökad effektivitet.

Resultatet?

Så här blev resultatet efter Tankbars insats med webbplatsen.