Data som har både ekonomiska och samhällsnyttiga värden släpps fri

Sveriges myndigheter sitter på en stor mängd data som de tills nu hållit för sig själva, något de flertalet gånger blivit kritiserade för. Datan som det handlar om finns inom områdena geografi, meterologi, ekonomi, trafik, turism, skog, lantbruk och vetenskap.

Det här vill regeringen ändra på och förra veckan skrev civilminister Ardalan Shekarabi (S) följande i DN Debatt:

 ”I merparten av dessa data finns innehåll som har både ekonomiska och samhällsnyttiga värden för människor och företag, om de skulle användas. Problemet är att uppgifterna i dag inte tas tillvara och vidareutnyttjas på rätt sätt och av rätt aktör. Genom att ha identifierat problemet är vi också skyldiga att agera.”

Planen ser ut så att först ska de eventuella hindren som kan dyka upp när datan vidareutnyttjas kartläggas. Sedan har Tillväxtverket fått i uppdrag att främja öppen och datadrivan innovation. Den 31 maj ska ekonomistyrningsverket lämna in förslag till en finansieringsmodell för avgiftsfritt informationsutbyte av grunddata mellan myndigheter och kommuner och landsting. Avslutningsvis ska organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) göra en översyn och ta fram ett förslag på hur Sverige kan öka takten i utnyttjandet av data i offentlig sektor.

Initiativtagarna har en förhoppning om att detta ska göra Sverige mer konkurrenskraftigt. Även vi på Tankbar ser fram emot att se vad de är för data de har hållit hemlig. All data vi kan använda oss av när vi utvecklar nya sajter är till godo.