EKOvågen

50% mindre svinn, 100% medvetet

EKOvågen är en beteendeförändrande tjänst. Företaget jobbar efter en tydlig plan framtagen av EKOvågen med stöd av forskningsunderlag och branscherfarenhet. Deras mål är att skapa medvetenhet kring miljöfrågor och därefter långsiktigt minska matsvinnet med minst 50%. EKOvågen har drivit dessa frågor framgångsrikt sedan våren 2013 och kan glatt informera ett minskat svinn med över 50%.

Webbyrån Tankbar har hjälpt EKOvågen att bygga det webbaserade affärssystemet som också är integrerat med vågarna ute på skolorna. Till detta har vi också utvecklat EKOvågens mobila WebApp. Här kan elever se vilken mat som serveras, anta utmaningar och se hur just deras skola ligger till.

Projektgrupp: Jonas Gustafsson, Tony Magnusson, Philip Saltskog