Ny algoritm på Instagram

Senaste tiden har ämnet fejkade konton diskuterats flitigt och som en konsekvens av det kommer det nu en ny algoritm. Den nya algoritmen presenterades i januari 2018 och innebär:

 1. Visningarna blir färre
  Inläggen kommer få mycket mindre visningar från och med nu. Bara 10% av dina följare kommer se när ditt inlägg går live. Det är därför viktigt att satsa på så bra inlägg som möjligt.
 2. Svara på kommentarer och gör det snabbt
  Det blir allt viktigare att svara på kommentarer som kommer in på dina poster och att du gör det snabbt. Om du inte svarar på en timme så kommer visningarna för inlägget att bli färre.
 3. Kommentarer som är kortare än fyra ord räknas inte
  Numera behöver svaren på kommentarer som kommer in på ditt inlägg vara längre än fyra ord. Det räcker alltså inte längre att svara med en emoji, ett ”snyggt!” eller ett ”tack!”. Sådana kommentarer räknas nämligen inte som engagemang.
 4. Ändra inte i inlägg inom de närmsta 24 h
  När ett inlägg har lagts upp så gör ändringar inom de 24 närmsta timmarna att visningarna dras ner. Instagram drar även ner antalet visningar om ett inlägg läggs upp, raderas och sen laddas upp igen i en något förändrad version. Det gör att korrläsningen innan publicering spelar en allt större roll.
 5. Dra ner på hashtagsen
  Tidigare sågs hashtagsen som ingångar till kontot, så då förespråkades att använda så många hashtags som möjligt och gärna då använda hashtags som speglade verksamheten för att på så sätt locka till sig följare som sökte på de olika hashtagsen. Det underlättade därför att göra en mall som sedan användes på alla inlägg. I den nya algoritmen ses det här som spam – nu förespråkas istället max fem hashtags per inlägg.Dessa ska läggas med tillsammans med bildtexten (alltså inte som en separat kommentar under bildtexten), exakt samma fem hashtags ska inte användas i flera inlägg efter varandra och hashtagsen som används ska vara relevanta för inlägget.

Varför gör Instagram det här?
De nya reglerna har Instagram tagit fram för att få bort ”tillväxten” hos konton som har vuxit på ett felaktigt sätt. Vi gillar det! Ju mer autentiska interaktionerna är, desto lättare är det att definiera sin målgrupp.