Philip Saltskog
21 maj, 2014

Och där drog lindarna

Östra Storgatan byggs om för att skapa större möjligheter för uteserveringar, promenader, cykeltrafik och folkliv i allmänhet.

traflytt1

I dag var det en kick-ass-stor kranbil specialiserad på att flytta träd som intog Östra Storgatan. Med tyska förare flyttades våra lindar till Örstigsleden på Arnö. De kommer att ersättas med grupper av rosa magnolia och ginko.

traflytt2

traflytt3
traflytt4

traflytt5

traflytt6
Från Stadsbron till Skjutsaregatan byggs Östra Storgatan om till ett så kallat gångfartsområde. Målet är att Östra Storgatan ska bli en mer levande och tilltalande plats för handeln samt att gång- och cykeltrafik prioriteras. Biltrafiken blir enkelriktad från Stadsbron till Skjutsaregatan. 

ostrastorgatan
Bild och information hämtad från Nyköpings kommuns webbplats.

Ombyggnationen startade 12 maj och beräknas vara klar i november. Just nu sker ombyggnad på sträckan Stadsbron – St Annegatan, vilket medför att det är krångligt att ta sig fram till oss med bil. Men det går, så ha lite tålamod och välkommen att hälsa på.