Om oss


Pionjärer inom digital marknadsföring

1996 var vi en av sveriges första webbyråer.
Idag är vi en heltäckande digitalbyrå med svårslagen erfarenhet.

Medarbetare med ett spektrum av kompetenser

Våra erfarna medarbetare har tillsammans ett stort kunnande, både på bredden och djupet. Bland kompetenserna märks allt från affärsutvecklare, webbutvecklare och art director till fotograf, social media manager och SEO/SEM-specialist. Byrån erbjuder ett 360-perspektiv av tjänster och resurser. Du kan få hjälp med allt inom digital marknadsföring eller vissa valda delar.

Marknader och uppdragsgivare

Tankbars huvudmarknad är i Stockholm och Nyköping, men vi har även kunder spridda över hela Sverige och i övriga nordiska länder. På kundlistan finns allt från mindre och mellanstora företag till stora organisationer och börsnoterade bolag med verksamhet på en internationell marknad. Tankbar värnar om långa kundrelationer. Byrån har till exempel arbetat med Svenska Möten, som är en av Sveriges ledande aktörer inom konferens- och mötesbranschen, sedan 1996 då byrån grundades.

Följ oss på sociala medier

Våra sociala medier fyller vi med allt från gemensamma luncher, fredagsfikor, födelsedagar, våra medarbetare, nyheter inom branschen, sajter vi släppt och mycket mer. Följ oss gärna!

CSR

Tankbars samhällsansvar

Företagets samhällsansvar (CSR, Corporate Social Responsibility) är en viktig fråga för oss på Tankbar. Hur påverkar vi samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv?

Ekonomiskt ansvarstagande

I första hand handlar det så klart om att Tankbar ska vara lönsamt. Om vi inte är lönsamma är det inte långsiktigt och vi kan inte bidra till ett förbättrat samhälle. Vi har varit verksamma sedan 1996 och har högsta kreditvärdighet (AAA). I andra hand handlar det om affärsetik – såväl internt inom Tankbar som externt beroende på vilka leverantörer vi väljer.

Hos Tankbar har vi höga krav på arbetsmiljö – vi vill ha friska glada medarbetare som håller länge, det tjänar både vi och samhället på.

Vi arbetar med underleverantörer med bra villkor för såväl deras medarbetare som produkten de säljer.

Medarbetare i en trevlig fikamiljö utomhus

Socialt ansvarstagande

Internt handlar det om att våra medarbetare har en bra arbetsmiljö, både rent  fysiskt och ur ett psykologiskt perspektiv. Att vi har en hälsosam balans mellan åldrar, kön, etnicitet och religion på arbetsplatsen.

Det externa sociala ansvaret innefattar att olika kundgrupper inte ska diskrimineras, att anställa ur grupper som diskrimineras på arbetsmarknaden eller som har svårt att få jobb.

Tankbar väljer att varje år sponsra behjärtansvärd verksamhet. Vi arbetar med den opolitiska föreningen Bloom i Nyköping som skall verka för utsatta grupper med inriktning på barn, ungdomar och ensamstående föräldrar i Nyköpings kommun. Vi stödjer Nyköping tillsammans i fighten mot cancer. Istället för att köpa julklappar skänker vi pengar till Rädda barnen.

Vi har erfarenhet att ta in långtidssjukskrivna som återhämtar sig från utmattningssyndrom. Att sakta slussa dem tillbaka i arbetslivet är något vi framgångsrikt fått uppleva vid ett flertal tillfällen.

Miljömässigt ansvarstagande

Tankbar har ett starkt digitalt fokus. I detta finns stor potential både för oss och våra kunder. Vi talar oss varma för digital marknadsföring och inte traditionella trycksaker, vilka påverkar miljön och förbrukar resurser genom tryck, distribution och transporter.

Tankbar vill utföra ett långsiktigt hållbart miljöarbete, både internt och externt. Vi vill använda naturresurser på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt.

Vi satsar på miljövänliga produkter och återvinner så långt det är möjligt. Som ett led av vårt miljöarbete har vi satsat på en laddstolpe – med två laddare – vid vår kundparkering. Ta elbilen när du besöker oss, så bjuder vi på en laddning under mötestiden. Tankbars satsning är en del av Naturvårdsverkets klimatinvesteringsstöd – Klimatklivet.

På Tankbar erbjuder vi laddstolpe med två laddare för våra kunder