Drift

Drift

Kraven på en stabil driftsmiljö ökar ständigt – driftsäkerhet, infrastruktur, tillgänglighet och inte minst kompetens hos den personal som ska underhålla den. För högsta möjliga säkerhet och kvalitet har vi valt att placera våra fysiska servrar hos Office IT-Partner. Ni får tillgång till specialistkompetens hela vägen - från att välja den optimala serverlösningen utifrån era behov till att underhålla och anpassa lösningen i takt med att behoven förändras.

• Lampertz Datorhall LER Basic
• Automatiserat släcksystem
• Strömredundans och avbrottsfri kraft
• Redundanta accesser från olika nätleverantörer
• Tillträdesskydd med passersystem
• Övervakning och larmning

Läs mer om vår drift