Webbutveckling

Webbutveckling

Fältet webbutveckling är bredare än många tror. Det innefattar utveckling av intranät, bokningssystem och affärssystem. Men också insatser som ser till att olika system kommunicerar smärtfritt med varandra. Det kan till exempel gälla integrationer mellan webbplatser och betalningslösningar som Klarna och DIBS

En del av lösningen är att börja i rätt ände. Webbutveckling, eller systemutveckling som det också kallas, måste alltid föregås av en omsorgsfull analys. Analysen utmynnar i en kravspecifikation som ligger till grund för webb- och systemutvecklarnas vidare arbete.

Vad är det då som utmärker riktigt vass webbutveckling? Några exempel:

• Tekniska färdigheter hos webbutvecklarna: Gedigna kunskaper i kodning och system (till exempel Microsofts plattform .NET) är grunden som all webbutveckling vilar på. 

• Öppet sinne och kreativ förmåga: Tekniska kunskaper räcker en bit, men inte ända fram. Proffs på webbutveckling kan omsätta sina tekniska kunskaper till smarta funktioner och ett användarvänligt gränssnitt.

• Känsla för vad som genererar affärer: Bokningssystem och betalningslösningar ska inte bara fungera. De ska vara byggda så att det blir naturligt att boka och handla. Kod, design och funktionalitet är intimt förenade och det gäller att den som ansvarar för webbutvecklingen tar hänsyn till alla tre.

• Flexibilitet: Det som är en given lösning för ena kunden behöver inte vara rätt för nästa beställare. Framgångsrik webbutveckling tar hänsyn till varje unik situation och anpassar programmeringsspråk och arbetssätt till kundens bästa.

En bra webbyrå har webb- och systemutvecklare som uppfyller kriterierna ovan. Vi på Tankbar räknar oss till denna skara och utför också analysarbetet och tar fram kravspecifikationer. Vi är certifierad Microsoft Partner och Sitefinity Platinum Partner.

Kärlek till koden
Vi lägger också gärna till en punkt: Att koda med kvalitet och kärlek. Slutprodukten och processen dit ska givetvis kännetecknas av högsta möjliga kvalitet. Men utan kärlek till koden, blir slutresultatet inte det bästa. För oss är webbutveckling och programmering en passion. Så var det när vi startade 1996, och så är det än idag. Välkommen att kontakta oss.