Tanking Internet since 1996

Alla företag har något att berätta. En historia om hur man vill förändra. Om hur man kan förbättra, förfina eller förenkla för sina kunder.

Men att bara ha något att berätta räcker inte i dag. Man måste också berätta det på ett sådant sätt så att folk lyssnar, tar till sig och blir en del av förändringen. Man måste sätta det i ett sammanhang och träffa målgruppen där den vill bli träffad. I allra högsta grad på internet.

Tankbar har med stor passion hjälpt företag och organisationer berätta sin story på internet sedan 1996.

Vi gör det i alla kanaler med marknadens bästa verktyg. Alltid med en strategi som stärker dig, en design som träffar målgruppen på bästa sätt och med de bästa tillgängliga tekniska plattformarna.

Välkommen till Tankbar.
Vad vill du berätta?

design

Design
to make you look good

Oftast börjar det med en pixel. Eller ett streck. Eller en färg. Som växer och får liv, som binder samman och skapar mening. Som omringar och förstärker, som förklarar och förenklar.

På Tankbar står vi redo att hjälpa dig hitta den design som bäst passar dina ändamål. Som bäst förklarar det du vill ha sagt. Och som får dig att se bra ut.

strategy

Strategy
to make you move

En fin sajt är ju fint att ha. Och bygga fina sajter kan många göra i dag. Vi också för den delen, men vi är också fast övertygade om att det inte räcker speciellt långt i dag med att bara ha en fin sajt. Det kommer inte räcka för att göra jobbet. För att få ditt bolag, dina medarbetare och dina kunder att växa behövs det mer. Det behövs uttänkta strategier för hur din webbplats ska se ut, för vad den ska innehålla och vad den ska utstråla.

På Tankbar står vi redo att hjälpa dig hitta den rätta digitala strategin som på bästa sätt stöttar dig i det du vill uppnå med ditt företag. Och den rätta strategin för hur dina kunder ska uppfatta dig.

development

Development
to the next level

I dag är i går och i morgon är snart i dag. Och det är inget nytt med det egentligen.
Att allt går fort och att nu egentligen redan är då. Det som i dag är standard i en digital närvaro byts snabbt ut mot något annat i morgon.

På Tankbar står vi redo att hjälpa dig att inte bara upprätthålla den digitala närvaron som är rätt för dig i dag, vi hjälper dig också planera för framtiden.

Tankbar