Professionellt nätverk för marknadsförare

MINO är den främsta föreningen för utveckling av medlemmars konkurrenskraft gällande marknadsfrågor för företag i Nyköping och Oxelösund.

MINO är en marknadsförening som har till uppdrag att:

– stimulera och initiera utveckling och utbildning för effektiv marknadsföring
– skapa möjligheter till kontakter mellan medlemmarna
– underlätta samarbeten och erfarenhetsutbyten mellan företag

– hitta samhörighet och erfarenhetsutbyte bland sina medlemmar

Detta gör MINO genom att skapa inspirerande och kunskapshöjande aktiviteter och premiera företag, organisationer eller personer med priserna ”Årets Guldnyckel” och ”Årets Marknadsförare”.

Tankbar har utvecklat MINOs nya webbplats (delvis pro bono).

Besök deras nya sajt!

Mino