Responsive Web Design – Sitefinity 5.0

Responsive Web Design (RWD) innebär att layouten på webbplatsen automatiskt anpassar sig beroende på vilken skärmupplösning besökaren har.

Det innebär att besökare kan surfa med en iPad, Smartphone eller en dator och att innehållet på webbplatsen anpassas efter besökarens plattform.

Tidigare har mobilanpassade sajter inneburit att bygga specialanpassade sidor för olika skärmupplösningar. Vilket är både mer tids-och kostnadskrävande.

Sitefinity 5.0 är ett av de första Content Management System som anpassar innehållet till olika skärmstorlekar helt automatiskt!

Övriga nyheter i Sitefinity 5.0 är en ny Forum-modul, förbättringar i e-handelsmodulen vilket möjliggör nedladdningsbara digitala produkter, Windows-autentisering med stöd för Single Sign-on med mera.

Sitefinity Tankbar

Verkar det intressant? Slå oss en signal eller skicka ett mail: info@tankbar.com

Läs mer om Responsive Web Design och Sitefinity 5.0