Linda ansvarar för företagets finanser
Linda Saltskog
15 december 2020

Svenskarna och internet 2020

I dag släpptes årets rapport. ”Svenskarna och internet” är en av Sveriges största individundersökningar om internetanvändning och har genomförts sedan år 2000. Undersökningen innehåller oumbärliga siffror och insikter för den som vill förstå hur digitaliseringen påverkar både samhället och oss själva. För de som jobbar med att utveckla digitala produkter och tjänster eller med kommunikation, pekar statistiken på viktiga trender och tendenser. I årets rapport ingår två mätningar, en från kvartal 1 (Q1) och en från kvartal 3 (Q3) för att fånga upp digitaliseringseffekten under pandemin.

I rapporten ingår följande kapitel.
1. Internetanvändande och digital skärmtid
2. Arbeta hemifrån
3. Digitala vårdtjänster
4. E-handel och digitala betalningslösningar
5. Digital integritet och nätsäkerhet
6. Mediekonsumtion – titta, lyssna, läsa
7. Sociala medier
8. Digitala kommunikationstjänster
9. Digitala studier
10. Digitala beteenden

Under året har media prata om en chockdigitalisering av samhället som en följd av coronapandemin. Det har skett en snabb och omfattande digitalisering, där många internetanvändare börjat använda digitala tjänster mer frekvent än tidigare, eller testat dem för första gången. I stora drag följer utvecklingen en tidigare trend, men i många fall har den påskyndats under pandemin.

Var tredje internetanvändare har börjat använda internet mer under pandemin.

Framförallt har äldre tagit klivet ut på internet och börjat använda sociala medier mer än tidigare, e-handlat och haft videosamtal med släktingar och vänner. Pensionärerna har också använt digitala vårdtjänster mer under pandemin och det gäller särskilt de allra äldsta. De äldre känner sig mer sociala med den ökade skärmtiden.

Tyvärr känner sig studerande allt mindre sociala, då de fråntagits den vanliga skolmiljön tillsammans med sina klasskompisar och lärare. Deras internetanvändande har ökat ännu mer på grund av att de i större utsträckning använder sig av tjänsterna under distansutbildning.

Användningen av sociala medier som exempelvis Facebook, Instagram, Snapchat och Tiktok har ökat, och nu nyttjar nära 9 av 10 internetanvändare sociala medier. Även den dagliga användningen har ökat stadigt under pandemin.

Samtidigt kan vi se att allt fler internetanvändare känner sig övervakade på internet, och likaså ökar oron för att den digitala integriteten ska kränkas av storföretag eller myndigheter. Generellt är vi svenskar mer rädda för storföretag som Google, Facebook och Zoom som samlar in data än vad vi är för myndigheter.

Det är fler män som är utsatta för nätbedrägerier (21 procent) än kvinnor (14 procent).

Det har också under pandemin blivit svårare att avgöra om information på nätet är sann eller falsk.

Sociala aktiviteter online har blivit mer aktuellt. Många har via nätet haft en digital familjeträff, medan betydligt färre har deltagit digitalt på ett bröllop, dop eller annan högtid. Däremot har många använt internet för att uppleva kulturevenemang som sänds live. Under pandemin har också näthandeln ökat – dels för att många har börjat handla mer frekvent, dels för att många testat att handla mat och andra varor på nätet för första gången. Var fjärde internetanvändare har e-handlat i högre utsträckning. 

Beteenden som internetanvändarna vill ta med sig efter pandemin är näthandeln just ett sådant. Många – särskilt de äldre – vill också fortsätta ta del av livesända kulturevenemang på internet.

Samtals- och kommunikationstjänster vi använder:

En sak är säker. Det gäller att vara digital och tillgänglig!

Hela rapporten hittar du här.

Källa: Internetstiftelsen


Linda Saltskog, linda.saltskog@tankbar.com
CFO & Digital copywriter & Social Media Manager