Tankbar <3 GDPR

Anledningen till att GDPR uppkommit är för att säkerställa att skyddet för personuppgifter ska vara likvärdigt i hela EU. GDPR innehåller regler som kommer att bidra till förändringar för företag som hanterar personuppgifter. Med anledning av detta har vi uppdaterat våra kundavtal, allmänna villkor och kompletterat med ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Tankbar AB hanterar all data från kunder som innefattar personuppgifter med respekt och utan reservationer i enighet med GDPR:s bestämmelser. Kunden är personuppgiftsansvarig och Tankbar AB förbinder sig till att verka personuppgiftsbiträde för kundens räkning.

Tankbar AB kommer inom kort att skicka ut uppdaterade kundavtal, allmänna villkor samt personuppgiftsbiträdesavtal.

I samband med den nya GDPR-lagen rekommenderar vi även att se över er webbplats och komplettera med följande information: Om webbplatsen, godkänna cookies samt en integritetspolicy om hur ni hanterar personuppgifter. Detta arbete hjälper vi er gärna med.

Kontakta gärna oss om ni önskar mer information.
Telefon: 0155-26 49 00 eller 08-654 65
E-post: support@tankbar.com