NÅ FLER KUNDER

Sociala medier marknadsföring

Du bör finnas där dina kunder finns. Därför är sociala medier en självklarhet för så gott som alla företag. De är perfekta plattformar för dialog och för att stärka varumärket och kundrelationen. Men hur lyckas man med sin närvaro i sociala medier?

Strategin visar hur du ska agera

Tankbar börjar med att ta fram en strategi. Ett styrdokument som definierar hur ditt företag skapar långsiktiga relationer och affärsnytta med hjälp av sociala medier. Vi rekommenderar de kanaler som är relevanta och hur ditt företag ska kommunicera. Varje kanal har tydliga mål. Vi beskriver hur ofta du ska uppdatera, hur du når nya kunder, vad som ska synas, tonalitet på inlägget och hashtags.

Strategin underlättar arbetet att prioritera, delegera, analysera, utvärdera och definiera närvaron i de olika sociala medierna. Alla hårdfakta finns i strategin.

Låt oss komma med en strategi för din sociala media-närvaro

Planering, innehåll, publicering och efterarbete

När strategin är klar börjar det viktiga innehållsarbetet. Nu ska medierna fyllas med information. Detta arbete kan utföras på olika sätt. Antingen gör ni allt själva, vi delar på ansvaret eller vi sköter allt. I de fall Tankbar sköter planeringen tar vi fram ett månadsupplägg som anger vilka dagar respektive socialt medium ska uppdateras.

Du får en kalendervy som visar månadens inlägg och en rapport med inläggen som du får godkänna. Därefter sker publicering och det viktiga efterarbetet med att interagera med målgruppen. På sociala medier vinner man mest på att vara personlig och sätta produkten i ett sammanhang, så att människor verkligen känner något. Det är viktigt att du alltid svarar, kommenterar och gillar dina följare när de interagerar med dig.

Annonsera i sociala medier

Sociala medier är idag självklara alternativ för marknadsföring och kommunikation. De är perfekta plattformar för dialog och möjlighet att stärka varumärket och kundrelationen. Nyckeln att lyckas med sin annonsering är att rikta den mot rätt målgrupp – att innehållet blir intressant för de som tar del av kampanjen. All information finns tillgänglig, skriven av användaren själv och uppdaterad rutinmässigt. Vi på Tankbar kan hjälpa dig att ringa in målgruppen utifrån kön, ålder, civilstatus, adress, intressen och födelsedag.

Viss information lämpar sig på Facebook, annan på Instagram, en tredje på LinkedIn och ibland är YouTube det bästa forumet. Vi kan hjälpa dig i valet av plattformar och ser till så att effekten av din annonsering maximeras.

Annonsering på Facebook

Kampen och konkurrensen att ta plats i användarens nyhetsflöde är stenhård. Det krävs både kunskap och fingertoppskänsla för att lyckas. Vi skräddarsyr dina annonskampanjer så att de når genom bruset till din målgrupp, som sedan kan sprida budskapet vidare.

Annonsering på Instagram

Instagram är den plattform som växer snabbast. Många av de unga som lämnat Facebook finns på Instagram. Instagrams algoritmer gör det svårt att synas med innehåll om det inte är betalda annonser. Eftersom Instagram ägs av Facebook får du tillgång till Facebooks avancerade segmenteringsverktyg så att du hittar din målgrupp utifrån faktorer som demografi, intresse, ålder, kön och land. Se till att skapa visuellt berättande annonser – bilderna är Instagrams kärna – och rikta annonserna mot rätt målgrupp i Facebook Ad Manager.

Annonsering på LinkedIn

För några år sedan var LinkedIn en databas för CV:n. Idag är LinkedIn ett levande forum där du både knyter till dig nyckelkompetens och skapar nya affärstillfällen. Över en miljon svenskar finns på LinkedIn och många beslutsfattare är aktiva inom sitt område. Linkedin är perfekt för till exempel platsannonsering och B2B-marknadsföring.

Annonsering på YouTube

Se till att synas där alla tittar. YouTube har över en miljard användare, finns i fler än 70 länder, på över 60 språk och erbjuder ett stort utbud av innehåll från hela världen. Genom att rikta videoannonser på YouTube kan du visa upp ditt företag för potentiella kunder när de är som mest mottagliga. Med ett brett urval av faktorer som demografiska grupper, intressen, placeringar och remarketing-listor kan du nå helt rätt målgrupper baserat på vilka personerna är, vad de är intresserade av och vilket innehåll de tittar på.

ta det lugnt och låt oss förvalta dina sociala media-konton

Vill ni komma igång med Facebook och Instagram-annonsering? Kontakta oss idag.