Data is the new oil

Pixlar, spårning och analys

Ta tillvara alla möjligheter som den digitala världen ger. Genom att utnyttja Google Tag Manager maximalt får du en bra struktur på arbetet och implementeringsfasen förenklas.

Så att din webbplats levererar riktigt bra

Vi på Tankbar sätter upp spårningstaggar, pixlar och mål för att se om din webbplats gör sitt jobb. Detta är också ett viktigt underlag för vidareutveckling och optimering. Låt oss berätta lite kort om hur vi arbetar med detta.

Google Tag Manager

GTM är navet i all spårning. Tag Manager har utvecklats till att bli en fantastisk produkt som Google erbjuder. Därifrån kan taggar, olika triggers och variabler konfigureras så att de körs på rätt sidor och vid rätt händelser. Många taggar ligger givetvis globalt över hela sajten men det går att skapa väldigt komplexa och avancerade lösningar.

Google Analytics

Google Analytics känner de flesta till och det är fortfarande det verktyget vi använder mest när det gäller att analysera data. Vi kopplar samman GA med Search Console och ditt AdWords-konto om du annonserar via Google AdWords. Spårningen implementeras alltid via GTM.

Facebook Spårningspixel

Oavsett om du tänker annonsera på Facebook eller inte är det väldigt användbart att inkludera en så kallad Facebook Pixel på din webbplats. Den implementeras också via GTM och du kan även utveckla pixelspårningen genom olika händelser för att få mer avancerad data till din Ads Manager på Facebook.

Händelsespårning

För att förstå dina besökare är det viktigt att skapa händelsespårning på länkar, knappar, formulär och andra Call To Action ytor. Detta är inget som tas in per default i Google Analytics utan det måste definieras manuellt. På engelska brukar man använda begreppet Event tracking.

Inspelningssessioner och heatmaps

Genom att studera riktiga besök på djupet genom inspelade skärmsessioner kan du analysera beteenden och hitta flaskhalsar i din konvertering. Heatmaps visar snabbt och tydligt vart någonstans besökarna rör sig mest med muspekaren, klickar och scrollar.

E-handelsspårning

Bedriver du e-handel är det givetvis A och O att konfigurera e-handelsspårning genom Google Analytics. Vi hjälper dig så att du får in så mycket bra data som möjligt. Detta länkas givetvis ihop med annonsering och kampanjer så att du kan mäta din ROI på ett enkelt sätt.

Automatiska statistikrapporter

Många av våra kunder tycker det är väldigt smidigt att varje månad få en påminnelse över hur det ser ut kring besöken på den egna sajten. Tillsammans har vi tagit ut de data och de värden som är mest relevanta att titta på.