Behov, syfte och åtgärder

Strategi

Att analysera dagsläget och ha en klar målbild ger tydlighet för alla inblandade. Hur vi når dit finns i strategin. En digital strategi innehåller flera olika steg med analys av behov, syfte och åtgärder. Låt oss berätta vad vi menar.

Okej, så här tänker vi.

Inför ett projekt, litet som stort, behöver det team som sätts samman på Tankbar lära känna ditt företag, er bransch och veta vad ni ser framför er. Det är annars lätt hänt att bollen skjuts över mål eller för den delen under mål.

Att vi tillsammans har samma bild av vad som ska göras och vad som är möjligt inom den budget vi har att röra oss med är otroligt viktigt för ett lyckat resultat. Det kan låta banalt men i en digital värld är det lätt att se fräsiga funktioner framför affärsnytta. Vårt ansvar, i synnerhet i början av ett samarbete, är att komma med professionella argument och goda råd så att vi tillsammans kan ta rätt beslut.

För att nå bra resultat och få samma tydliga målbild så har vi på Tankbar ett genomtänkt arbetssätt som vi konsekvent tillämpar.

Behovsanalys

För att öka vår möjlighet att ge dig bästa service och önskvärt resultat skickar vi ut en enkät till dig och ditt företag innan vi sätter igång. Den ger oss information om hur det ser ut idag och vart ni är på väg. Ju mer bakgrundsinformation vi får desto träffsäkrare kan vi bli redan från start.

SEO och research

Vi undviker att gissa oss fram till beslut. Med hjälp av de utbildade SEO-proffs vi har här på Tankbar tar vi fram rätt underlag inför arbetet med att bygga din webbplats eller applikation. Det handlar bland annat om sökbeteenden, målgrupper, efterfrågan och konverteringspunkter.

Flöden och sajtmap

Efter de inledande insatserna så är det dags att börja titta på hur detta ska sys ihop. Ett första förslag till en ny sajtstruktur sätts upp av oss i ett digitalt verktyg. Ni får en inbjudan till en gemensam vy där vi tillsammans kan diskutera och kommentera. Vid mer djuplodade projekt eller applikationer är det extra viktigt med ett detaljerat flödesschema.

Uppstartsmöte

För att ro strategin i hamn så behövs någon form av uppstartsmöte. Alla i projektgruppen träffas och diskuterar den bild man har över vad som ska göras. Här syr vi ihop olika bitar och diskuterar struktur, innehåll, funktioner och flöden innan mock-ups och designarbete kan påbörjas.

Webbplatsens mål

Innan vi börjar diskutera webbplatsens olika konverteringspunkter och mål bör ni som uppdragsgivare vara överens internt om webbplatsens övergripande mål. Det kan handla om frågor som; Varför finns denna webbplats? Vad är syftet med vår webbnärvaro? En bra liten övning som absolut inte får glömmas bort.